Utspørring av den nye Europakommisjonen har begynt

Ursula at EP.jpeg

Tidlig motgang for Ursula von der Leyen:

av Paal Frisvold

I dag måtte to av Ursula von der Leyens foreslåtte kandidater til kommissærer trekke seg. Romanias kandidat, Rovana Plumb, og Ungarns Laszlo Trocsanyi ble rett og slett funnet uverdige til å innta stillingen som kommissærer fordi de hadde oppgitt motstridende opplysninger om sine finansansielle situasjoner. Plump hadde lånt penger på ulovlig vis for å finansiere valgkampanjen for å bli medlem av Europaparlamentet. Hun hadde også skjult eierskap av en Audi Q7 registrert i Bulgaria for å spare skatt. Troscanyi hadde oppgitt mangelfulle informasjon om eiendommer. Opplysningene kom frem under en lukket høring i parlamentets juridiske arbeidsgruppe - en av få grupper som har anledning til å foreta høringer bak lukkete dører. Denne arbeidsgruppen klargjør kandidater før de åpne høringene som starter neste uke. 

Rumenske og ungarske myndigheter må nå nominere nye kandidater innen kort tid - slik at de kan stille til neste ukes høringer. 

I henhold til EUs traktat skal Europaparlamentet godkjenne Kommisjonen i sin helhet. Men ut i fra tidligere praksis har EP vendt tommelen ned for enkelt-kommissærer, som så har blitt byttet ut før endelig avstemning om hele Kommisjonen. 

Hadde det bare vært disse kandidatene ville det ikke blitt mye oppstyr. Men også Frankrikes og Belgias nominerte kommissærer mistenkes for uregelmessigheter. Belgiske Didier Reynders, som har sittet i den belgiske regjeringen sammenhengende i de siste 25 år, er anklaget av påtalemyndighetene for korrupsjon og hvitvasking av penger i Kongo. En slik anklage er spesielt kinkig da Reynders skulle ta over porteføljen som skal sørge for å opprettholde respekt for loven.. 

Franske Sylvie Goulard, tidligere forsvarsmininster, er anklaget for å ha misbrukt belønningen hun har fått som europaparlamentariker (MEP). Som svært mange andre MEPs har hun ikke sørget for tette skott mellom penger benyttet på rådgivere i Europaparlamentet og i nasjonal politikk. Den samme anklagen er rettet mot Marine Le Pen og Jean-Luc Mélanchon, hhv leder ytre høyre- og ytre venstrepartier. Goulards sak er under etterforskning av EUs egen anti-korrupsjonsavdeling, OLAF.

For Ursula von der Leyen er dette dårlige nyheter. Først og fremst viser det manglende dømmekraft og autoritet overfor medlemslandene. For det andre svekker det kommisjonens politiske platform og den viktige tillitten hun er avhengig av overfor parlamentet. 

Mange parlamentarikere har også uttrykt misnøye med mange av titlene kommissærene har fått. Den greske kommissæren Schinas tittel "Commissioner for protecting the European way of life" har møtt sterkest motstand - fordi det er samme ordlyd som mange ytre-høyre partier benytter - foruten et yndet uttrykk av Donald Trump. 

Avslutningsvis vil jeg legge til at Europaparlamentets krav til å åpenhet om verdier, eiendeler, eiendom, verv, osv, foruten de inngående utspørringene under høringene, er blant de strengeste i verden - og langt strengere enn norske statsråder må gå igjennom. 

Utspørring - eller grillingen som mange refererer det til - begynner i neste uke. Spørsmålet alle stiller seg er om det vil komme frem flere skadende opplysninger og om presset blir så stort at von der Leyen må gå tilbake til skrivebordet for å legge en ny kommisjons-kabal.

Paal FrisvoldComment