Valganalyse: Danmark

Av Håvard Rørtveit

sky-wind-red-flag-denmark-red-flag-671931-pxhere.com_.jpg

Våre danske naboer er de vi ofte forsøker å samarbeide med når vi ønsker å påvirke utfallet av EUs politikk innenfor EUs beslutningsorganer. Danmark regnes som Norges dør inn i EU. I dag har danskene 13 seter i Europaparlamentet, men kan få ett til om brexit blir noe av. Danmark har ingen sperrelinje til valget, men en “naturlig” sperrelinje et sted mellom 4,2 og 4,8 prosent fordi man trenger mer enn denne andelen stemmer for å vinne et sete. På siste målinger ligger Danmark an til å være representert av hele syv partier eller valglister. Danmarks nåværende EU-kommissær Margrethe Vestager, med ansvar for konkurranse og statsstøtte, er en svært populær politiker og kandidat til å etterfølge Jean-Claude Juncker for den liberale partigruppen, ALDE, (Alliansen for Liberale og Demokrater for Europa). Europaparlamentsvalget i Danmark faller like før valget på Folketinget, den 17. Juni. Dette gjør at europavalget trolig blir satt litt til side og ikke får like mye oppmerksomhet. Her følger en oversikt over de viktigste partiene:

Socialdemokratiet

Det danske sosialdemokratiske partiet Socialdemokratiet er Danmarks største parti, men i likhet med det norske Arbeiderpartiet sitter også de i opposisjon på Folketinget. På politico.eu sine målinger ligger de an til å få rundt 27 prosent noe som gjør dem størst, med rundt 9-10 prosent mer enn neste parti. Dette ville gitt Socialdemokratiet 5 av de 13 setene i Europaparlamentet. Dette er en ganske kraftig vekst fra europavalget i 2014 da de fikk 19 prosent og tre seter. Socialdemokratiet er medlem av det Europeiske sosialdemokratiske parti (PES) som også gjør at de er med i den nest største gruppen i Europaparlamentet, nemlig Sosialister og Demokrater (S&D). S&D kommer trolig til å forbli den nest største gruppen i europaparlamentet etter årets valg men mister noen seter ettersom at de tyske sosialdemokratene er gjør det svakt på målingene.

Venstre

Danske Venstre, landets nest største parti, er i likhet med Norges Venstre et liberalt parti. Men der stopper likhetene for i dag ligger de mye nærmere det norske Høyre. Danmarks Venstre følger en mer konservativ liberalisme med mer fokus på økonomisk liberalisme i motsetning til norske Venstres mer sosiale liberalisme. Det danske Venstre er også Danmarks landbruksrparti, altså som det norske Senterpartiet i det at de jobber for landbrukets interesser. Tross alt dette så er de i likhet med norske Venstre medlem av Europas liberale partiorganisajson ALDE. På målingene ligger Venstre an til å få rundt 18 prosent noe som tilsier at de får tre seter i Europaparlamentet. I Danmark så er det Venstre som har regjeringsmakt der de styrer en mindretallskoalisjon sammen med den Liberale Alliansen og det Konservative Folkeparti, med støtte fra Dansk Folkeparti og en stemme fra et grønlandsk parti.

Dansk folkeparti (O) og Folkebevægelsen mod EU (N)

Dansk folkeparti er Folketingets nest største parti. Tross dette er de tredje størst på europavalgsmålingene. Dansk folkeparti er ytterst på høyrefløyen i dansk politikk og har i det siste mistet mye av vinden i seilene. Noe av dette kan attribueres til dette at det de sliter mye med å profilere seg i Europavalget og at de fokuserer mye mer på det kommende folketingsvalget en annen grunn kan være slitasje etter å støtte regjeringen uten å sitte i regjering selv. På målingene ligger Folkepartiet an til å få rundt 13 prosent noe som tilsvarer to seter i europaparlamentet. Dette er en halvering siden 2014 da de var det største partiet med hele 26 prosent. Tross at Dansk Folkeparti er ytre-høyre i politikken med nasjonalistiske og euroskeptiske meninger er det i Europa-sammenheng ikke helt ytterst på spekteret. De er medlem av partigruppen Europeiske Konservative og Reformister (ECR) der blant andre Storbritannias Conservative Party og Polens Lov og Orden parti er medlemmer. Derfor så kommer Danmark ikke til å være et av landene som har medlemmer i ytre-høyre partigruppen Europa for Nasjoner og Frihet (ENF) som skal ledes av Frankrikes Marine Le Pen og Italias Matteo Salvini.

Folkebevægelsen mod EU

Det fjerde største på målingene i Danmark er ikke et parti men en kamporganisasjon som stiller en kross-partisk liste til europavalget. Folkebevægelsen mod EU er den norske organisasjonen Nei til EUs søsterorganisasjon. Deres hovedmål er selvsagt det at Danmark skal forlate EU. De ligger på rundt 8-9 prosent på målingene og beholder dermed sitt ene sete i Europaparlamentet. Folkebevægelsen er med i partigruppen det Forente Europeiske Venstre/Nordiske Grønne Venstre (GUE/NGL) som er en samlingsgruppe for ytre-venstresiden i europaparlamentet, de består hovedsakelig av europeiske sosialister, men har også medlemmer som er kommunister og andre likt tenkende partier.

Radikale Venstre (B), Det Sosialistiske Folkeparti (F) og Det Konservative Folkeparti (C)

De femte største partiet på målingene er de Radikale Venstre, norske Venstres søsterparti. Partiet ble startet i 1905 da det gikk ut i fra Venstre. Radikale Venstre er et sosial-liberalt, pro-europeisk parti og tilhører i likhet med Venstre partigruppen ALDE. På målingene ligger Radikale Venstre på rundt 7 prosent og ligger derfor an til å få et sete i Europaparlamentet. Radikale Venstre er EU-kommissær Margrethe Vestagers parti. Hennes største utfordringer er blant annet at hun ikke hører til EPP som kommer til å ønske en av sine egne som kommisjonspresident. En annen utfordring er det at Radikale Venstre sitter i opposisjon og har ikke noe makt i den danske regjeringen. Så derfor tror mange at de er lite trolig at den danske regjeringen godtar at en opposisjonspolitiker får en såpass viktig politisk posisjon. Så selv om Vestager er Danmarks mest profilerte europapolitiker og mister hun trolig muligheten til å være topp-politiker i EU etter valget.

Det Sosialistiske Folkeparti

Det Sosialistiske Folkeparti er det norske Sosialistisk Venstrepartis søsterparti, både i navn og program. De ligger på rundt 6 prosent på målingene noe som tilsier at de får et sete i Europaparlamentet. Det Sosialistiske Folkeparti er medlem av partigruppen de Grønne/Europeiske Frie Allianse. (The Greens/EFA).

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti er det minste partiet på målingene som på målingene også for tildelt et sete i europaparlamentet, de ligger på rundt 4-5 prosent. Det Konservative Folkeparti er et parti som lenge har slitt med å konkurrere om velgere og som derfor har gått fra å være et middels-stort parti til et lite sentrum-høyre parti. En av grunnene til at de ikke klarer helt å sanke stemmer har litt med at de konkurrerer mye om de samme velgerne som Venstre og Dansk Folkeparti, begge sterke partier som oppnår flere resultater og klarer å fremme sin politikk på en bedre måte. De sitter som junior-partner i den danske regjeringen og deres er justisminister. Det Konservative Folkeparti er medlem av det Europeiske Folkeparti (EPP) som trolig vinner det helhetlige europeiske valget og kan komme til å få velge ny kommisjonspresident.

Den Liberale Alliansen

Sist, men ikke minst: Den Liberale Alliansen som også er juniorpartner i regjeringen. De ligger på målingene på rundt 4 prosent og er derfor med og konkurrerer om et sete i Europaparlamentet. Den Liberale Alliansen er et liberalistisk parti og minner mye om den norske Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og den liberalistiske fløyen i Fremskrittspartiet. De er ikke medlem av noe europeisk partiorganisasjon men vil hvis de får et sete blir de trolig enten med i ALDE-gruppen eller å bare forbli uavhengig.

Kilder og målinger:

https://www.politico.eu/2019-european-elections/

https://www.politico.eu/2019-european-elections/denmark/