Våkner Frankrike?

Av Paal Frisvold

De spektakulære bildene fra den tragiske brannen i Paris vekker nok engang vår medlidenhet og følelser for det franske folk. Tankene våre går tilbake til den samme empatien vi følte bare for noen år tilbake da terroren slo til i samme by. Gudskjelov har ingen menneskeliv tapt gått tapt denne gangen. Ingen ondsinnede krefter eller ekstremisme står bak. Bare en skjebnesvanger ulykke, antakeligvis fra det omfattende oppussingsarbeidet.

Syngende parisere retter oppmerksomheten mot betydningen av den historiske kirken som et symbol på en spirituell bevegelse og den katolske kirkes rolle i samfunnet. Vakre salmer vi altfor sjeldent hører. Sorgen er tung, dyp og trist.

Brannen oppstod ganske nøyaktig en time før president Emmanuel Macron skulle tale til folket. Valgtriumfen i 2017 tok en brå slutt med et bredt nasjonalt opprør anført av de gule vestene. Folk har fått nok! Avgiftshopp på diesel og bensin traff middelklassen hardt og ble dråpen som fikk begeret til å renne over: Folk flest får ikke lenger endene til å møtes. Kjøpekraften synker. Den komplekse franske samfunnsstrukturen klarer ikke lenger fange opp eller takle opprøret til den vanlige mannen i gata. Kontrasten og distansen til eliten er blitt for stor. Enten det er lokale folkevalgte i pomp og prakt, den nye ressurssterke start-up-generasjonen, eller rett og slett gammel rikdom og status. Derfor klarte de gule vester å antenne det franske folket.

I Macrons tale skulle han lansere reformer for den siste halvdel av presidentperioden. Han skulle vinne folkets gunst og tillit gjennom konkrete reformer og endringer. Han skulle vekke folkets håp. I stedet våknet hele Frankrike til sorg over den katolske kirkens fremste symbol; ødeleggelse av den åtte hundre år gamle kirken – symbolet på byen, landet, - der historiens kamper har utspilt seg, i sorg, glede som et vitnesbyrd på katolisismens sentrale funksjon i det samfunnet.

”Kirken skal gjenbygges av de fremste eksperter i Frankrike og verden for øvrig,” sa Macron i sine minneord. Akkurat hva han skulle si om landet, men i en annen setting. For skal Macron lykkes må han makte å vekke landet gjennom konkrete reformer for å få økonomien i gang og gi folket både håp og kjøpekraft.

Det viktigste Macron må gjøre er å øke statens evne til å omfordele samfunnets verdier. Da må han finne nye inntekter som betyr at noen må betale mer. Vil han foreslå en ny konstitusjon? - for å erstatte De Gaulle’s skreddersydde konstruksjon fra 1958 da landet var på randen av borgerkrig? Vil han foreslå en serie folkeavstemninger for å vekke folkets tro på politikken? Eller vil han holde seg til mindre spektakulære men viktige økonomiske reformer; indeksere pensjonen til vekst i inflasjon? Vil han gjeninnføre formueskatten?

Lykkes ikke Macron, er det mange som feiler. Fra revolusjonens tid het det at når Paris nyser blir Europa forkjølet. Nå gråter Paris og vi føler sorgen med dem. Nå er det opp til Macron å bruke Notre Dames tragedie til å samle folket, komme ut av krisen og få fart på økonomien. Frankrike må våkne.

Paal FrisvoldComment