Valganalyse: Spania

Av Håvard Rørtveit

Foto: European Commission

Foto: European Commission

Spania med sine 46 millioner innbyggere er EUs fjerde største land med 54 representanter til Europaparlamentet. Med brexit vil Spania få 5 ekstra seter. Politisk sett er Spania et land med store tradisjonelle partier i sentrum og middels store partier ute på hver av fløyene. De har et voksende ytre høyre parti og et ytre venstre parti som i det siste har mistet litt av vinden i seilene. Partiene er ganske jevnt fordelt ut på det politiske spekteret, noe som gjør Spania til et land med få avvik fra andre europeiske målinger. Spania har ingen sperrelinje for å bli valgt til Europaparlamentet, men i følge Politico.eu er det bare seks valglister som ligger an til å vinne seter. Med 54 seter fordelt på seks partier vil spanske europaparlamentsmedlemmer få mye innflytelse innenfor de politiske gruppene de tilhører i parlamentet.

 

Sterkt sosialdemokratisk

Spania er et land som etter flere tiår under Francos fascisme har bygget opp en sterk sosialdemokratisk tradisjon. Det Sosialdemokratiske Arbeiderparti (PSOE) er Spanias desidert største og sterkeste parti og dominerer på mange måter det politiske landskapet. Parti ble stiftet i 1879 og er derfor Spanias lengstlevende parti. Det var egentlig et marxistisk parti men i 1979, 4 år etter diktaturets fall, forlot det marxismen og har siden vært et sosialdemokratisk parti. På målingene får PSOE 27 prosent, noe som gir dem hele 18 seter. Dette gjør at Spania står med flest medlemmer i den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet ‘Sosialister og Demokrater’ (S&D) noe som gir landet stor innflytelse i en viktig gruppe. PSOEs største motstander blir nok de tradisjonelle sentrumspartiene som tar velgere til høyre og sosialistiske Podemos som tar velgere til venstre.

 

Sentrum, sentrum-høyre

Spanias neste to store partier er det konservative sentrum-høyre partiet Folkepartiet (PP) og Borgerne (C’s). Folkepartiet er nest størst på målingene og ligger an til å få 20 prosent. Dette vil gi dem 13 seter i europaparlamentet. PP er medlem av det Europeiske Folkeparti (EPP), gruppen som trolig vinner de helhetlige europavalget. Tredje størst på målingene er de liberale Borgerne, de ligger an til å få 16 prosent noe som vil gi 11 seter i Europaparlamentet. C’s hører til den liberale partigruppen Alliansen for Liberale og Demokrater for Europa (ALDE). Det er ikke så veldig mye og si om disse partiene utenom det at begge får en del seter noe som gir spania innflytelse hos de viktigste partigruppene i Europaparlamentet. Begge partiene er pro-europeiske og man kan se med de tre største partiene hvorfor Spania er et av landene som bidrar til at moderate establishment partier fortsatt kommer til å styre EU fremover.

 

Euroskeptikerene og regionalistene

Fjerde størst på målingene ligger det ytre-venstre euroskeptiske “Vi kan” (Podemos). Podemos ligger an til å få 12 prosent, noe som gir dem 8 seter i Europaparlamentet. Dette er opp 3 seter fra forrige valg. Podemos er en del av partigruppen GUE/NGL, en gruppe som er en samling av sosialister og kommunister. Tross at Podemos vinner flere seter kommer GUE/NGL svekket ut av valget. Dette skjer ettersom de Forente Venstre (IP) stilte til valg i 2014 men har ved dette valget gått inn i en valgallianse sammen med Podemos. Podemos er aller mest kjent for å følge sitt greske søsterparti SYRIZA i å være et anti-austeritetsparti. Det vi si at de motstår seg sparetiltakene EU satte i gang for å gjøre landets økonomi stabilt etter finanskrisen. Partiet er anti-globalistisk og ønsker mer direkte demokrati.

Femte størst på målingene er det ytre-høyre partiet VOX. De ligger på 10 prosent på målingene noe som tilsier at de kan få 7 seter i Europaparlamentet. VOX ble startet i 2013, men har ikke inntil nylig begynt å skaffet seg ekte innflytelse på den politiske arenaen. De vant nylig sine første representanter i et regionalt parlament da i desember 2018 vant 12 av 109 seter i Andalusia. VOX er et sentralistisk, euroskeptisk og spansk-nasjonalistisk parti. De har per nå ikke en europeisk tilhørighet men kommer muligens til å bli med i Europa for Nasjoner og Frihet (ENF), en gruppe som skal samle ytre-høyre og reformere EU innenfra. Viss VOX og enkelte andre partier, som for eksempel partier fra Europa for Direkte Demokrati (EFDD), blir med i ENF kan det hende at ENF ender opp med å ta igjen ALDE og bli Europaparlamentets tredje største gruppe.

Sist, men ikke minst, er Alliansen for Republikker Nå (Ahora Repúblicas). Alliansen er en felles valgliste for ulike regionale partier. Noen av medlems-partiene inkluderer Republikansk Venstre for Catalonia, Baskerland forent, den Galisiske nasjonalistiske blokken, samt et par andre separatist- og regionalistparti fra blant annet Asturias og Kanariøyene. Alliansen er en del av den Grønne gruppen og ligger trolig an til å få 3 prosent, noe som tilsier 2 seter i Europaparlamentet. Alliansen har også sagt seg villig til å ta inn flere partier så lenge de er regionale og republikanske. Kan de knytte til seg flere partier vil de kunne ende opp på så høyt som 4-5 prosents oppslutning.

Målinger og kilder finnes på:
https://www.politico.eu/2019-european-elections/

https://www.politico.eu/2019-european-elections/spain/