Europavalganalyse: Polen 

Forfatter: Håvard Rørtveit

polishvote.png

Polen er EUs sjette største land, med et innbyggertall på ca 38 millioner mennesker har det 52 seter i Europaparlamentet. Polen er et viktig land for balansen mellom øst og vest i EU og er derfor ett av nøkkellandene for europavalget. Polen er en konservativ høyborg på målingene kommer trolig alle bortsett fra seks representanter til å være fra sentrum-høyre og ut mot høyrefløyen. De har også et spennende parti i “Vår” partiet som enda ikke har bestemt hvem de vil samarbeide med. Polen har en sperrelinje på 5% noe som gjør at man får færre men større parti i europaparlamentet, dette kan vise seg å være en fordel for landet. 

Lov og Orden (PiS) 

Polen er styrt av det verdikonservative Lov og Orden partiet (PiS) på ytre høyresiden av politikken. De har rent flertall i begge kamrene i det nasjonale parlamentet, de er en del av Europeiske Konservative og Reformister (ECR) og er det største partiet i den parlamentsgruppen. PiS er et relativt nytt parti som ble stiftet i 2001 men har vært blant de største partiene i Polen helt siden de vant valget i 2005. PiS er blir sett på som et relativt kontroversielt parti i Brussel. Blant annet for justisreformen som de satte i gang i 2018, som førte til at EU truet med sanksjoner. PiS har nå 19 seter i europaparlamentet, men på POLITIO.EU sine målinger ligger de på ca. 40% og kommer derfor trolig til å gå opp hele 6 seter og dermed sitte med 25 representanter i den kommende perioden. Dette går på bekostning av Polens nest største parti, Borgerplattformen (PO). Til tross for den store veksten til PiS går gruppen deres ECR ned på målingene i sin helhet. Dette er mye grunnet det konservative partiet i Storbritannia som mister sine seter i europaparlamentet. 

Borgerplattformen (PO) 

PO er et sentrum-høyre liberal-konservativt parti og er medlem av det Europeiske Folkepartiet (EPP). De ligger an til å få ca. 24% og derfor 14 seter, dette er ned fra 2014 der både PiS og PO fikk 19 seter hver. PO ble i likhet med PiS også stiftet i 2001 men ble ikke et av de store partiene i Polen før i 2007 da de vant valget. Presidenten av det Europeiske Råd Donald Tusk har tidligere ledet dette partiet og satt som statsminister i Polen i syv år. Selv om de taper noen velgere til PiS er dette fremdeles et sterkt parti som kommer til å ha mye makt gjennom sin gruppe i europaparlamentet EPP, som trolig blir den største gruppen i parlamentet og det som får kommisjonspresidenten. 

Vår (Wiosna) 

Det tredje største partiet på målingene er det sosial-demokratiske “Vår” partiet, eller Wiosna som de heter på polsk. Wiosna er et helt nytt parti som ble stiftet den 3. februar 2019. På målingene ligger de an til å få ca. 11% noe som tilsvarer seks seter i europaparlamentet.Dette partiet er sosialdemokratiske, sosial liberale og men er også pro-europeiske, grønne og er et “tredje vei” parti. Dette betyr at de ikke ønsker å følge de tradisjonelle høyre-venste aksene i politikken og istedenfor prøver å legge seg i sentrum med aspekter fra både senter-høyre og senter-venstre. Det største og mest kjente tredje vei partiet i disse tider er franske En Marche. Wiosna har ikke uttalt seg om hvilken gruppe de kommer til å støtte, men med seks seter er de svært attraktive og få med seg. En svært sannsynlig gruppe er selvsagt det sosial-demokratiske 

S&D. Men andre muligheter kan være en gruppe sammen med franske president Macrons En Marche som ønsker å lage en egen gruppe som i stil med den tredje vei kan være et samlingspunkt for både sentrum-høyre og sentrum-venstre. Noen litt mindre sannsynlige alternativer er at de blir med i Alliansen for Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) eller de Grønne, noe som kunne passet med deres progressive, liberale og grønne politikk. Wiosna har ikke stilt i noen valg enda men en ser på målingene at de har så godt som tatt over de sosialdemokratiske stemmene i Polen. Valgets store tapere blir den Demokratiske Venstre Alliansen (SLD) som etter valget til det nasjonale parlamentet i 2015 mistet alle setene sine og ligger an til å mista setene i europaparlamentet sitt til valget nå. 

Kukiz’15 og Det Polske Folkepartiet (PSL) 

Kukiz’15 er et anti-establishment parti som startet opp i 2015 av punk-rock musiker Paweł Kukiz. Målene deres kan oppsummeres med at de ønsker direkte demokrati. På målingene ligger de an til å få ca. 7%, noe som ville gitt dem 4 seter i europaparlamentet. Partiet ønsker å gå sammen med den italienske Femstjernersbevegelsen (M5S) i å starte en ny gruppe i europaparlamentet, selv om den nye gruppen ligger an til å samlet få 25 seter i europaparlamentet noe som når minstekravet for en gruppe om å ha 25 når de ikke kravet om å være representert i seks land. M5S’ nye gruppe skulle jobbe med å reformere europa og identifiserte seg hverken til å høre til høyresiden eller på venstresiden men de fleste plasserer dem på høyrefløyen i europaparlamentet. En mulighet for dem er å bli med i ytre-høyre gruppen Europa for Nasjoner og Frihet (ENF) eller å bare ikke være i en gruppe i det hele tatt. Det siste partiet som ville havnet i europaparlamentet er det Polske Folkepartiet. PSL er et kristen-demokratisk, konservativt parti. Partiets velgere finner man i de rurale delene av Polen og de er svært opptatt av landbrukspolitikk. Partiet er i likhet med PO medlem av EPP og vært en juniorpartner i POs regjering. På målingene ligger PSL an til å få rett over sperregrensa på 5%, skulle de havne over får de trolig tre seter i europaparlamentet, noe som er ned en representant i fra forrige europavalg. De deler velgergruppe med både PiS og PO noe som gjør det vanskelig for dem og skaffe seg flere velgere. 

Målinger og kilder finnes på: https://www.politico.eu/2019-european-elections/ https://www.politico.eu/2019-european-elections/poland/