EØS og handelsavtale, som natt og dag

Av Paal Frisvold

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hevder i DN den 12.2 at Norge lett kan trekke seg ut av EØS fordi vi har en handelsavtale fra 1973 å falle tilbake på som gir tollfri handel med industrivarer. Hun har rett i at tollsatser på industrivarer er avleggs, men overser at dagens sammenvevde handelsmønster fungerer på en helt annen måte fordi høyteknologiske produkter er satt sammen av komponenter fra flere land. Norske landbruksmaskiner er et godt eksempel. De består av en rekke underleverandører fra forskjellige EU-land som blir satt sammen i Norge og solgt tilbake til kunder i EU. Hver del er godkjent og sertifisert av myndigheter med gjensidige godkjenningsmekanismer iht felles regelverk. Dermed fjernes en hver form for tid- og ressurskrevende grensekontroll for å sikre ikke bare riktig standard, men også respekt for gjeldende regler for helse, sikkerhet og miljø. Eksportører fra land som Canada, Korea og Japan må innhente bevis på at alle EUs kraver oppfylt før deres produkter kan settes på markedet. For små og mellomstore konkurranseutsatte norske bedrifter er forskjellen mellom å være fullt integrert i EUs indre marked og en handelsavtale som natt og dag.